Geworpenheid

‘Als je een steen werpt, en je geeft die steen bewustzijn, dan zal de steen rationeel verslag doen van zijn vlucht.’ — Spinoza

Het is goed mogelijk dat deze uitspraak van Spinoza bekend was bij Heidegger, die met het idee kwam dat ieder mens 'geworpen' is — door iets of iemand, wie kan het weten? Maar dat doet er niet toe. Wat er toe doet is dat mensen zijn als stenen die door de lucht vliegen. Onderweg willen we héél graag deze of die of een andere kant op en/of denken we te weten welke kant we opgaan en waarom. Maar in feite weten we helemaal niks en donderen we uiteindelijk gewoon op de grond, al dan niet na ergens keihard tegen aan te zijn gevlogen.